09168 49791

Cá Thủy Tinh Đầu Bướu

Giá: Liên hệ

  • Kích thước bể cá tối thiểu: 100 gallons
  • Mức độ chăm sóc: Khó
  • Tính cách: Hòa bình
  • Điều kiện nước: 72-80°F, KH 10-14, pH 7,0- 8,0
  • Kích thước tối đa: 7 cm
  • Màu sắc: Trong
  • Chế độ ăn uống: Ăn tạp
  • Xuất xứ:  Đông Á
  • Họ: Ambassidae
Danh mục: