09168 49791

Cá Sặc Xanh – Sặc Cẩm Thạch

Giá: Liên hệ

– Chiều dài cá (cm):15
– Nhiệt độ nước (C):25 – 30
– Độ cứng nước (dH):2 – 25
– Độ pH:6,0 – 7,8
– Tính ăn:Ăn tạp
– Hình thức sinh sản:Đẻ trứng
– Phân bố: Lưu vực sông Mêkông: Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.
– Tầng nước ở: Cá sống ở tầng giữa và tầng mặt nước
– Sinh sản: Cá đẻ trứng tổ bọt, cá đực chăm sóc tổ trứng

Danh mục: