09168 49791

Cá Sặc Gấm

Giá: Liên hệ

– Chiều dài cá (cm):8,8
– Nhiệt độ nước (C):24 – 28
– Độ cứng nước (dH):5 – 20
– Độ pH:6,0 – 8,0
– Tính ăn:Ăn tạp
– Hình thức sinh sản:Đẻ trứng
– Tầng nước ở: Cá sống ở tầng giữa và tầng mặt nước
– Sinh sản: Cá đẻ trứng tổ bọt, cá đực chăm sóc tổ trứng

Danh mục: