09168 49791

Cá Hồng Nhung Vây Dài

Giá: Liên hệ

– Phân bố: Nam Mỹ
– Chiều dài cá (cm): 3,1
– Nhiệt độ nước (C): 22 – 28
– Độ cứng nước (dH): 5 – 20
– Độ pH: 5,5 – 7,5
– Tính ăn: Ăn tạp
– Tầng nước ở: Giữa.
– Sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, trứng dính trên giá thể cây thủy sinh.

Danh mục: