09168 49791

Cá Chuột Thái Đen

Giá: Liên hệ

– Phân bố: Lưu vực sông Chao Phraya, Thái Lan.
– Chiều dài cá (cm): 12
– Nhiệt độ nước (C): 24 – 29
– Độ cứng nước (dH): 5 – 15
– Độ pH: 6,5 – 7,5
– Tính ăn: Ăn tạp
– Hình thức sinh sản: Đẻ trứng
– Tầng nước ở: Đáy

Danh mục: