09168 49791

Cá Chuột Mỹ

Giá: Liên hệ

  • Kích thước bể cá tối thiểu: 100 gallon
  • Mức độ chăm sóc: Vừa phải
  • Tính cách: Tích cực
  • Điều kiện nước: 72-86°F, KH 8-12, pH 6,0 – 7,5
  • Kích thước tối đa: 30 cm
  • Màu sắc: Đen, cam, đỏ
  • Chế độ ăn uống: Ăn tạp
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Họ: Cobitidae
Danh mục: