09168 49791

Cá Bình Tích

3,0004,000

Nguồn gốc: Cá nhập nội
Nhiệt độ nước : Thích hợp từ 23- 28 độ C
Chiều dài: từ 5- 6cm
PH : Thích hợp từ 7-8
Tầng nước sinh sống : Các tầng nước
Thức ăn : Ăn tạp,rong rêu và các thức ăn tổng hợp
Hình thức sinh sản : Đẻ con
Quan hệ: Sống thành đàn hiền lành có thể sống ghép với các loại cá cảnh khác

Mã: N/A Danh mục: